Componist
 

 

 

Mijn eerste bewuste herinnering aan muziek gaan terug naar de tijd dat ik onder de vleugel kroop wanneer mijn moeder piano speelde en ik mij liet overweldigen door de klanken die weldra mijn gehele belevingswereld bepaalden. Geluiden stimuleerden mijn fantasie en vanuit datgene wat ik hoorde construeerde ik de kleurrijke klanklandschappen, die niet uitsluitend bestonden uit datgene wat men muziek noemt. Ook geluiden uit de natuur of de huiselijke ochtendgeluiden voegde ik graag bij mijn pallet.
Uit deze dromerige klankgenieter was zeker geen componist gegroeid wanneer niet, vele jaren later, een drang naar onderzoeken en een analytisch bewustzijn was wakker geworden. Aanvankelijk waren het eerder electronische apparaten die te lijden hadden onder mijn ontembare lust tot begrijpen-hoe-het-in-elkaar-zit en die, nadat ze in onderdelen uiteen waren gepluisd, tot geheel andere machine's weer aan elkaar werden geknutseld. Deze lust heb ik nog lang kunnen botvieren, tot in mijn studietijd toe, waar ik mijn eerst in de natuurkunde ging verdiepen.
Maar deze wereld werd mij al gauw te weinig levendig en wat een opluchting was het toen ik mij weer in de klankenwereld mocht storten! Ik ging op het conservatorium koor- en orkest-directie studeren en analyseerde naar hartelust partituren. Het kon niet uitblijven: binnen de kortste keren moest ik het aan die composities opgedane inzicht in de muziek omzetten in eigen composities.
Sindsdien is het weven van klankstructuren mijn innigste bezigheid, waarbij de strijd tussen dromerige fantasie en nuchtere structuur mijn werkterrein zijn. Hierbij is er geen wezenlijk verschil tussen het schrijven van een eigen compositie of het uitvoeren van muziek van anderen: muziek wordt iedere keer herboren als het tot klank gebracht wordt.

 

 

 
PaginaThumb