Cursussen

TEKEN / ZANG CURSUSSEN IN DE PROVENCE

Deze cursussen wordt door Arte Musica georganiseerd en geef ik samen met Eva Vorfeld. Zie voor details de daarvoor bestemde webpagina

 

WORKSHOP COMPOSITIE

Hier volgt een opzet voor een workshop compositie. Indien U belangstelling hebt, stuur dan een reactie.

In deze workshop wil ik bij de deelnemers een nieuwsgierigheid opwekken naar het compositieproces. Voor veel musici, zowel amateur als professioneel, worden de noten op de lessenaar als een gegeven opgevat waar alleen over wordt nagedacht in de zin van een technisch goede en muzikaal aantrekkelijke interpretatie. Ik wil proberen hen er toe aan te zetten ook na te denken over hoe en waarom deze noten op het papier gekomen zijn. Het zal blijken dat het componeerproces lang niet zo ontoegankelijk is als velen denken, dat inzicht in het waarom van de noten een belangrijke inspiratiebron is bij het interpreteren ervan en dat een gezonde nieuwsgierigheid naar het componeerproces het plezier in het musiceren aanzienlijk kan verhogen.
Daarnaast zal het hopelijk aanzetten tot het zelf schrijven van (eenvoudige) werken ten behoeve van de lespraktijk of voor het spelen in een combinatie van instrumenten waarvoor nog weinig is geschreven, eventueel in de vorm van een bewerking.

Voor het volgen van deze workshop is geen uitgebreide theoretische voorkennis nodig. Kennis van het notenschrift en een redelijke beheersing van een instrument zijn voldoende. De nadruk zal liggen op het intuïtieve, improvisatorische aspect van het componeren. Daarnaast zullen enkele eenvoudige compositorische principes worden behandeld en uitgewerkt aan de hand van voorbeelden. Eventueel kan het tijdens de workshop vergaarde materiaal uitmonden in een gezamenlijke improvisatie.

De cursus staat open voor zowel docenten als gevorderde leerlingen van de muziekschool en gevorderde muziekliefhebbers.
De cursus duurt een hele dag, opgedeeld in drie dagdelen.

Er is ook een ruimere cursusopzet, waarbij het materieel over meerdere dagen verspreid is.

 

PaginaThumb